Pozitif Psikoterapi Nedir?

Pozitif psikoterapi(PP), temelinde psikodinamik bir yaklaşımla, hümanistik insan kavramlaştırmasına dayanan, transkültürel (kültürlerarası) bir bakış sunan, görece kısa süreli bir psikoterapötik yöntemdir. Çatışma çözümüne odaklı ve insanın öz kaynaklarını temel alan bir yaklaşımdır. 1960'ların sonlarından bu yana, Almanya'da Prof.Dr. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirlmektedir ve bugün bir çok ülkede mezuniyet sonrası eğitim alanında resmi olarak kabul gören bir yöntemdir. Pozitif Psikoterapi metodu, 20'den fazla kültür üzerinde yapılmış transkültürel araştırmalara dayanır. PP hem terapist hem de hastanın kolayca anlayabileceği günlük dille ifade edilebilen temel kavramlar bütününü kullanmaktadır. Bu temel kavramlar psikoterapötik süreç için bir çatı oluşturmakta ve farklı psikoterapötik modeller arasında bağlantı kurmakta kolaylık sağlamaktadırlar.