Boşanma ve Boşanma Sonrası Danışmanlık

Boşanma ve Boşanma Sonrası Danışmanlık

Boşanma ve Boşanma Sonrası Danışmanlık

Boşanma Kararı Ne Zaman, Nasıl ve Ne Şekilde Çocuğa Açıklanmalıdır?

Boşanma anne baba kadar çocuklar için de zor bir süreçtir. Boşanma sürecinde doğru adımlar atılıp uygun destek alındığında bu süreç çocuk ve ebeveyn için olabildiğince az hasarla atlatabilir. Bu sürecin en az zararla atlatılabilmesi için, boşanma gerçekleşmeden önce anne-babaların yapması gereken bazı şeyler vardır. En önemlisi anne-babaların evliliklerini bitirme konusunda ne kadar emin olduğudur. Bazen eşlerden biri boşanmaya çok kararlı diğeri boşanmaya hiç istekli olmayabilir. Nadiren de birlikte boşanma kararı alıp sorunsuz boşanabilirler. Ancak evlilik ilişkisinin kendine has aşamaları ve katmanları vardır. Boşanma sürecinde de bu ilişkinin yapısı ve katmanlarını göz önüne alarak ilerlemek gerekir. Evlilik ilişkisi içinde eşlerin çatışma çözümü kendilerini evlilik ilişkisi içinde oluşturma, çocuk sahibi olma ve ona bakım verme gibi sorumlulukları vardır.

Boşanma tüm bu süreçleri yeniden ele alınıp yapılandırılmasını gerektiren bir süreçtir. Boşanma kararı alırken bu süreçte bireylerin duygusal ve resmi boşanmayı daha sorunsuz biçimde çözmeye ihtiyaçları vardır. Boşanmalarda sadece çekirdek aile ve çocuk değil, çiftin kendi ailelerinin ve sosyal çevrelerinin de etkili olduğunu unutmamak gerekir. Boşanma sürecinde bireylerin kendilerini nasıl tanımladıkları önemlidir. ‘dul olmak, terkedilmiş ve çaresiz olmak gibi’. Boşanmak istemeyen ebeveynde süreci zorlaştırmak için çocuk üzerinden diğer eşe zarar vermeye çalışabilir. Bu süreçte çocuklar ebeveynlerini mutlu etmek için yalana başvurabiliyorlar. Bu sorunun çocuğun sorunu değil iki yetişkinin sorunu olduğu unutulmamalıdır.

Bireyler boşanmaya kesin olarak karar verdikten sonra, çocuğa onun yaşına uygun olacak şekilde, kısa, net ve somut örnekler içeren açıklamalar yapılmalıdır. Açıklama boşanmadan sonra değil, boşanma öncesinde yapılmalıdır ve çocukların sağlıklı bireyler olabilmeleri için mutlaka açıklama yapılması gereklidir. Dil becerisi gelişmiş her yaştaki çocuk uygun bir şekilde açıklandığında boşanmayı anlayabilir. Boşanmanın açıklanacağı yer; uyaranların çok olmadığı ve sakin bir yerde olmalıdır. Çocuğun boşanmanın onun suçu olmadığını, onun hayatında hiçbir değişikliğin olmayacağını ve onu ebeveynlerinin onu her zaman seveceğini bilmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle, ebeveynler açıklama yaparken, bu bilgileri mutlaka çocuğa iletmelidir.

Her çocuğun boşanmaya olan tepkisi içinde bulunduğu yaş dönemine ve gelişim seviyesine göre farklı olabilmektedir. Bazı çocuklar boşanma açıklandıktan sonra aşırı tepkiler gösterirken, bazıları umursamıyormuş gibi davranabilirler, bazı çocuklar da içe kapanabilirler. Boşanmadan en çok etkilenen çocuklar; bakım verenlerine karşı aşırı bağımlı olan ve onlardan ayrılmakta güçlük çeken veya psikolojik sorunu olan çocuklardır. Psikolojik sorun tam anlamıyla tedavi edilene kadar boşanma süreci için beklenilmesi gerekebilir.

Boşanmaya kesin olarak karar verildiyse, süreç uzatılmamalıdır. Çocuğa açıklama yapıldıktan sonra, evden ayrılacak olan ebeveyn evden ayrılma sürecini uzatmaması uygun olur. Çocuklarda zihinsel karışıklık yaratmamak için söylenen sözlerde tutarlılık ve çocuğun rutinin bozulmaması önemlidir. Çocukların yaşamında güven duygusunun sağlanması ve ebeveynleri ile düzenli görüşmelerinin yapılabiliyor olması bu sürecin en az sorunla atlatılması açısından önemlidir.